Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven. Vóór deze datum moeten ondernemers alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Appeltje eitje? Of heeft het toch iets meer om handen? En wat gebeurt er eigenlijk als je niet rapporteert of te laat bent?

Ruud Pulles, projectleider bij VNO-NCW Brabant Zeeland, stelde deze en andere vragen aan expert Martin Kloet. Hij is kartrekker van het project Voorlichting Informatieplicht Energiebesparing van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom wordt de Informatieplicht Energiebesparing eigenlijk ingevoerd?

De informatieplicht Energiebesparing is een intensivering van de al langer bestaande Wet milieubeheer. Deze wet bestaat al een jaar of twintig en daarin worden ondernemers verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het tempo waarin de maatregelen worden genomen ligt alleen wat aan de lage kant. Daarom moet een versnelling plaatsvinden om de klimaatdoelen en afspraken uit het energieakkoord te halen.

Martin Kloet over de informatieplicht Energiebesparing

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden onlangs de campagne ‘WATT je moet weten over de Informatieplicht Energiebesparing’. Wat is het doel van deze campagne?

Ondernemers ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing en om ze te wijzen op het feit dat de plicht eraan komt. We vinden het belangrijk dat we ondernemers op een goede manier voorbereiden op, hoe je het ook wendt of keert, een verzwaring van de wet. Ondernemers worden verplicht zich te registeren in het eLoket van RVO. De ambtenaren van de omgevingsdiensten, zeg maar de controleurs van de gemeenten, krijgen op afstand de mogelijkheid in dit systeem te kijken. Op basis daarvan kunnen ze bepalen bij welke bedrijven ze langsgaan voor een goed gesprek. De inhoud van de wet verandert verder niet; ondernemers zijn nog steeds verplicht maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van korter dan vijf jaar.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd ben met het registreren in het eLoket?

Als je je niet registreert vóór 1 juli, dan bega je in feite een milieudelict. Dat heeft tot gevolg dat de ambtenaren van de milieudienst in feite een soort van dwangsom kunnen opleggen omdat je niet aan de wet voldoet of omdat je niet alle maatregelen hebt genomen. Ik zeg er tegelijkertijd bij, zo’n vaart zal het niet lopen, omdat we met z’n allen blij zullen zijn op het moment dat ondernemers zich inderdaad daadwerkelijk registreren en dat bevoegd gezag de gesprekken met ondernemers kan aangaan en inzicht heeft in de stand van zaken rondom energiebesparing. Maar wettelijk gezien hebben de gemeenten nu meer argumenten om met ondernemers om tafel te gaan en ervoor te zorgen dat ze de energiebesparende maatregelen gaan nemen.

“Als je je niet registreert vóór 1 juli, dan bega je in feite een milieudelict”

Als ik na 1 juli een investering doe, moet ik dat dan ook aanpassen in het eLoket? 

Ja, na 1 juli blijft het eLoket open. Er zijn vier jaarlijkse meetmomenten. Doe je een investering na 1 juli, dan laat je als ondernemer zien dat je op een goede manier bezig bent met het nemen van maatregelen. Het zal niet snel gebeuren dat gemeenten zeggen dat je te weinig doet. Als het de allereerste maatregel is die je neemt, dan heb je als ondernemer natuurlijk wel een probleem omdat je dan al twintig jaar achter de feiten aanloopt. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat het bevoegd gezag haar controlerende taken vooral gaat richten op die ondernemers die behoorlijk achterlopen bij het realiseren van energiebesparing en dat degenen die al redelijk goed bezig zijn, misschien ooit een keer een bezoek krijgen en dan te horen krijgen dat ze nog een slag moeten maken, maar dat ze voorlopig tevreden zijn over de stand van zaken en vooral zo door moeten gaan.

“Als het de eerste maatregel is die je neemt, dan heb je als ondernemer natuurlijk wel een probleem, omdat je dan al twintig jaar achter de feiten aanloopt’

Hoeveel tijd ben ik als ondernemer kwijt met het invullen van het eLoket van RVO?

Dat is moeilijk in te schatten. Degenen die nog nooit wat gedaan hebben op het gebied van energiebesparing, en dus geen overzicht hebben, die moeten een aantal maatregelen die ze hebben genomen of die ze hebben laten nemen op een rijtje zetten. En dan wil ik ook even de term Erkende Maatregelen Lijst (EML) introduceren. De maatregelen waar ondernemers zich aan te houden hebben staan op deze lijst. Dat varieert van twintig tot, in extreme gevallen, soms wel zestig maatregelen die je zou moeten nemen als ondernemer zijnde. Dus voordat je dan inzicht hebt wat je al hebt gedaan of wat je nog gepland hebt, ja dat duurt even en zou ik rekenen op toch wel drie of vier uur voordat je het systeem goed hebt ingevuld. Overigens, een voordeel van het systeem is dat je het kan invullen en als bijvoorbeeld de telefoon gaat of er komt een klant binnen je het systeem on hold kan zetten en de volgende dag gewoon verder kan gaan. De gegevens raak je niet kwijt.

Ik kan me voorstellen dat het voor een ondernemer lastig kan zijn de formulieren zelf in te vullen. Wie zou me daar bij kunnen helpen?

Er zijn een aantal grote brancheverenigingen die zelf een helpdesk hebben waar je bij terecht kan. En er zijn uiteraard energieadviseurs op de markt die jou als ondernemer kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de stand van zaken van jouw bedrijf en welke actie(s) je nog moet ondernemen. Kies dan wel een adviseur die verstand heeft van het bedrijf en de sector waarin je werkzaam bent. Zij kunnen ook het invullen van het systeem van je overnemen. Maar dan moet je zo’n adviseur wel machtigen.

Wat zijn jouw tips voor ondernemers die te maken krijgen met de Informatieplicht Energiebesparing?

Mijn belangrijkste tip: begin vandaag nog met het oriënteren op wat er allemaal aan je gevraagd wordt. Denk niet op 30 juni, nu vul ik het wel even in. Dan ben je al te laat. Voordat je überhaupt kunt inloggen in het eLoket moet je een zogenaamde e-herkenning (digi-D voor bedrijven) aanvragen. En het duurt ongeveer vijf dagen voordat je deze sleutel toegewezen krijgt. En kijk ook eens een keer naar de Erkende Maatregelen Lijsten en bepaal onder welke lijst jij met je bedrijf valt, zodat je weet welke maatregelen je had moeten nemen of dat je maatregelen hebt genomen die al op de lijst staan. Een kwestie van op tijd goed voorbereiden dus.

Waar kan een ondernemer alle belangrijke informatie terugvinden?  

Te beginnen op deze campagnewebsite www.wattjemoetweten.nl. Je kunt met praktische vragen ook bellen met je eigen branchevereniging of regionale vereniging van VNO-NCW. Bel je met MKB-Nederland dan krijg je mij aan de telefoon. En je kunt uiteraard ook met RVO bellen. RVO heeft hiervoor een speciaal telefoonnummer en helpdesk in het leven geroepen.

“Die negatieve framing van het bedrijfsleven zou ik graag willen weghalen”

Wanneer is jouw missie eigenlijk volbracht?

Waar ik me aan stoor in de algemene publieke opinie is dat het bedrijfsleven heel regelmatig een Zwarte Piet krijgt toegewezen krijgt onder het mom van ‘het bedrijfsleven is de grote vervuiler en doet nooit wat’. Die negatieve framing zou ik graag willen weghalen. Dat kunnen we alleen maar doen door met z’n allen te bewijzen dat we wel degelijk aan de slag zijn. En ik ben heel tevreden als ondernemers zich nu gaan melden en gaan acteren volgens de wet. Dan kunnen we heel snel laten zien dat het bedrijfsleven al veel langer actief is en dat er al heel veel maatregelen zijn genomen. En we zullen de stap moeten maken naar het nemen van alle maatregelen die verplicht zijn. Dan maken we een flinke stap voorwaarts.

“Energiebesparing klinkt heel lastig en heeft niet direct iets te maken met de core business van het bedrijf, maar er liggen forse besparingskansen”

Energiebesparing klinkt heel lastig en heeft niet direct iets te maken met de core business van het bedrijf, maar er liggen forse besparingskansen. Wat ik nooit begrijp is dat ondernemers dat geld laten liggen. Dus ik zal ook tevreden zijn als we die economische kansen pakken en daarmee nieuwe innovatieve zaken kunnen oppakken, want er zijn natuurlijk heel veel technische maatregelen die te nemen zijn.

En ja, het komt ten slotte ook ten goede aan het klimaat en tegen het opwarmen van de aarde. Het is teveel om te zeggen dat ik tevreden ben als de opwarming van de aarde stopt, maar nogmaals als we met z’n allen beweging kunnen laten zien en we laten zien als ondernemers dat we het allemaal heel serieus nemen dan ben ik een tevreden man…

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland
Ruud Pulles, projectleider T. (013) 205 00 00 of E. pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing

Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo NBOV
Partner logo NVKT
Partner logo VOA
Partner logo BOVAG
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo INretail
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo VNHI
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo DPG
Partner logo NL Actief
Partner logo Stichting Clok
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo MKB Noord
Partner logo VACO
Partner logo FOCWA
Partner logo Modint
Partner logo NVG
Partner logo BIK
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo OVSV
Partner logo RECRON
Partner logo Vakcentrum
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo BETA
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo MKB Limburg
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo EPV
Partner logo FTN
Partner logo LTO
Partner logo NRK
Partner logo DDA
Partner logo FME
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Nederland ICT
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo Kartoflex
Partner logo KVGO
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo NSO
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo Evofenedex
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo LWV
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo KAVB

Pin It on Pinterest

Share This