Nog niet gerapporteerd? Doe het dan alsnog

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 ondernemers via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing die vanaf 1 juli van kracht is. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Met name in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen, die al sinds de jaren ’90 bestaat.

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen. Het digitaal loket van RVO.nl leidt ondernemers door de voor hen rendabele energiebesparende maatregelen. De gemeenten zijn het bevoegd gezag, die verantwoordelijk zijn voor toezicht op en handhaving van de informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

Meest genomen energiebesparende maatregelen

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten.

Hoeveel ondernemers moeten aan de informatieplicht voldoen?

De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125.000 bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig. Onder andere de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw vallen er niet onder. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5 december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Gemeentes en omgevingsdiensten hebben nog geen volledig inzicht in het precieze aantal inrichtingen dat moet rapporteren. Een voorzichtige schatting van het Rijk over het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de informatieplicht zou moeten voldoen houdt rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 rapportages.

Nog niet gerapporteerd? Doe het alsnog!

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Op wattjemoetweten.nl vind je allerlei informatie en lees je hoe je moet rapporteren. Met vragen kun je terecht bij RVO via www.rvo.nl/informatieplicht of bel de RVO Helpdesk 088 042 42 42.

Toezicht na 1 juli

Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de informatieplicht.

MKB-Nederland, VNO-NCW en aangesloten branches en regio’s blijven hun achterban informeren over de informatieplicht. Ook RVO gaat door met de uitgebreide voorlichtingscampagne in aanloop naar 5 december, de datum waarvoor de volgende groep bedrijven moet rapporteren.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing

Partner logo MKB Utrecht
Partner logo VOA
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo DDA
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo EPV
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo LTO
Partner logo Vakcentrum
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo Nederland ICT
Partner logo KVGO
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo NBOV
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo BETA
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Modint
Partner logo FME
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo NL Actief
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Limburg
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo RECRON
Partner logo NVKT
Partner logo LWV
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo KAVB
Partner logo VACO
Partner logo Evofenedex
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo VNHI
Partner logo OVSV
Partner logo NVG
Partner logo INretail
Partner logo BIK
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo NSO
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo NRK
Partner logo Kartoflex
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo DPG
Partner logo FOCWA
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo MKB Noord
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo BOVAG
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo Stichting Clok
Partner logo FTN

Pin It on Pinterest

Share This