De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Sommige grotere bedrijven zijn verplicht deze audit uit te voeren in aanvulling op de Informatieplicht Energiebesparing.

Is mijn onderneming EED auditplichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Wetchecker Energiebesparing
Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Bedrijven MJA/MEE

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Ik ben EED-plichtig, wat moet ik doen?

Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

EED Energie-auditverslag

Met het sjabloon EED Energie-auditverslag doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar bevat alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. Maakt u geen gebruik van dit sjabloon? Zorg dan dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over de Gewijzigde Tijdelijke Regeling EED onderaan deze pagina.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

U dient het verslag in via mijn.rvo.nl.

MS Word document | 390,41 KB

Erkende maatregelen

In het EED Energie-auditverslag neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Wanneer u de maatregelen uit de EED Energie-audit neemt, verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Bovendien kunt u fiscaal voordelig investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u, wanneer u van plan bent de maatregelen te nemen.

Veelgestelde vragen Energie-audit EED

Vind uitgebreidere informatie over de EED Energie-auditplicht op de website van RVO Veelgestelde vragen en antwoorden.

Publicaties

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing

Partner logo NRK
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo VACO
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo NL Actief
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo RECRON
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo BIK
Partner logo VNHI
Partner logo BOVAG
Partner logo Vakcentrum
Partner logo Evofenedex
Partner logo NSO
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo FTN
Partner logo OVSV
Partner logo NBOV
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo DPG
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo KVGO
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo FME
Partner logo NVG
Partner logo BETA
Partner logo MKB Noord
Partner logo Kartoflex
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo MKB Limburg
Partner logo DDA
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo Stichting Clok
Partner logo KAVB
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo EPV
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo VOA
Partner logo FOCWA
Partner logo Nederland ICT
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo LWV
Partner logo LTO
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo INretail
Partner logo NVKT
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo Modint
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo Energie Samen Rivierenland

Pin It on Pinterest

Share This