Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met ingang van 1 juli 2019 is daar nog een wettelijke verplichting bijgekomen. Volgens de Informatieplicht Energiebesparing ben je voortaan namelijk ook verplicht te rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 zijn zij bovendien verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeringen terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelen

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt jouw bedrijf binnen één van die bedrijfstakken? Dan voldoe je automatisch aan de energiebesparingsverplichting als je alle erkende maatregelen doorvoert die op jouw bedrijf van toepassing zijn. De EML geeft je dus meer houvast.

Is er voor jouw bedrijf(stak) geen lijst met erkende maatregelen beschikbaar? Dan kies je bij het rapporteren de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is en geef je aan welke overige energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

WATT nu?

Wil jij weten of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt? Doe dan de check. Wil je direct beginnen met de rapportage? In het eLoket kun je nu al de uitgevoerde maatregelen rapporteren. Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht Energiebesparing van RVO.

De informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Valt jouw bedrijf binnen die doelgroep, dan ben je sinds 1 juli 2019 verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Stappenplan Informatieplicht

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is: het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en je weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet je weten wat jouw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je kunt dit vinden op je jaarrekening of bepalen aan de hand van je maandelijkse afschriften. Ga je daarna over op de daadwerkelijke rapportage, dan moet je ook nog andere informatie bij de hand hebben.

Uitzonderingen

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet de door hen getroffen maatregelen te rapporteren. Dit zijn:

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

WATT nu?

Check eerst met het Stappenplan of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt. Natuurlijk kun je ook direct beginnen met de rapportage in het eLoket. Bekijk de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Een gezonde economie waarin we bewust met onze energiebronnen omgaan: daar moeten we allemaal wat mee. De Informatieplicht Energiebesparing  is één van de middelen om die bewustwording te stimuleren. Met deze checklist maken we het je zo eenvoudig mogelijk om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe ga je te werk:

 1. Bepaal eerst of jouw bedrijf een Energiebesparings- en Informatieplicht heeft aan de hand van het Stappenplan Informatieplicht:
 • Nee? Dan hoef je niet te rapporteren, maar je kunt natuurlijk nog steeds energie besparen. Ga naar www.energiecentrum.nl voor bruikbare tips en adviezen.
 • Ja? Ga dan verder met de volgende stap.
 1. Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor jouw bedrijf of instelling van toepassing is:
 • Selecteer eerst de bedrijfstak waarin je actief bent. Je kunt dan doorklikken op een overzicht van de thema’s die op jouw bedrijfstak van toepassing zijn. Per thema krijg je een lijst van de erkende maatregelen (EML). Aan de hand hiervan kun je globaal in kaart brengen welke maatregelen je al hebt uitgevoerd.
 • Is voor jouw bedrijf(stak) geen EML beschikbaar? Dan kies je de lijst die het beste past en alle aanvullende uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
 1. Vraag eHerkenning aan
  Om in te loggen op het eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als je dit nog niet hebt, kun je dit aanvragen bij verschillende leveranciers (let op: voor andere overheidsdiensten heb je wellicht een hoger niveau nodig). Aanvragen duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Kijk op www.eherkenning.nl voor meer informatie.

  Bezit je meerdere ondernemingen? Dan kun je deze aan één eHerkenningsmiddel koppelen. Echter, het eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te delen met andere personen. Denk bij het aanvragen hiervan goed na aan wie je de eHerkenning toewijst.

  Als er al een eHerkenningsmiddel wordt gebruikt in de organisatie, kan je twee dingen doen 1) een nieuwe eHerkenning niveau 1 aanvragen of 2) nagaan of er intern een beheerder is die jou kan machtigen.

  Je kunt ook een intermediair machtigen om voor jouw bedrijf te rapporteren in het eLoket. Let op, deze zogenaamde ketenmachtiging is niet bij alle leveranciers mogelijk. Ondanks de machtiging blijf je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van machtiging aan de intermediair hoef je niet op te sturen, RVO kan deze wel opvragen.

 1. Log nu in op het eLoket van RVO en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen die je hebt genomen. Je kunt hierop een toelichting geven, maar dat hoeft niet. Heb jij andere energiebesparende maatregelen doorgevoerd die niet op de EML staan? Ook die kun je hier opvoeren. Deze moeten tenminste een gelijkwaardig energetisch effect hebben als de erkende maatregel die zij vervangen. Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.
 1. De gemeente of de omgevingsdienst kan jouw rapportage ophalen in het eLoket. Zij gebruiken de informatie om te bepalen of je voldoet aan de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht. Mogelijk volgt er een controle. De kans op controle is kleiner naarmate je meer aan energiebesparing hebt gedaan.


Bekijk ook deze animatie van RVO waarin het rapporteren in eLoket uitgelegd wordt.

Rapporteren in eLoket

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing

Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo VOA
Partner logo OVSV
Partner logo NVKT
Partner logo DPG
Partner logo BOVAG
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo KVGO
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo Kartoflex
Partner logo VACO
Partner logo Modint
Partner logo LWV
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo Stichting Clok
Partner logo BIK
Partner logo MKB Limburg
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo RECRON
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo Evofenedex
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo INretail
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo NBOV
Partner logo NSO
Partner logo KAVB
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo NRK
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo EPV
Partner logo VNHI
Partner logo BETA
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo Nederland ICT
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo DDA
Partner logo MKB Noord
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo NVG
Partner logo FTN
Partner logo FOCWA
Partner logo FME
Partner logo Vakcentrum
Partner logo LTO
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo NL Actief

Pin It on Pinterest

Share This