Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de Informatieplicht. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kan jouw branche- of regionale organisatie je informeren. Mocht je geen gehoor vinden, dan helpt RVO je graag verder met aanvullende informatie en met de maatregelen die je kunt nemen.  

Voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Dit zijn:

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld het huurcontract) bevoegd is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder, huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt bijvoorbeeld de verhuurder aangesproken op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen. Soms moeten huurder en verhuurder nieuwe afspraken maken.

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Daarom moeten zij vanwege de Wet milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar de verplichting bij om de getroffen maatregelen ook te rapporteren.

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de desbetreffende bedrijven de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Het is dus verstandig om al eerder te beginnen met de rapportage. Vanaf 1 juli 2019 wordt deze wet daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten.   

EML staat voor Energiebesparende Maatregelenlijst. Hierop vind je per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.


Indien er voor jouw bedrijf(stak) geen lijst met erkende maatregelen is, dan kies je de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is. In het eLoket kies je de lijst bedrijfstak zonder EML en vervolgens de EML-lijst die het meest op hen van toepassing is. daarnaast geef je aan welke aanvullende energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Het Stappenplan Informatieplicht is een online tool, ontwikkeld door de overheid, die snel duidelijk maakt of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt. Het stappenplan vertelt ook in heldere taal hoe je als ondernemer daaraan kunt voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet milieubeheer.

Om het stappenplan in te vullen, heb je alleen jouw jaarlijkse energieverbuik nodig, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je vindt dit op de jaarrekening of op de  maandelijkse afschriften van de energieleverancier.

Om te rapporteren in het eLoket moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Adresgegevens per vestiging
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke
 • Energieverbruik over 2017 of 2018
  • Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
  • Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
  • Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
  • Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte

Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Om in te loggen op het eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als je dit nog niet hebt, kun je dit aanvragen bij verschillende leveranciers. Doet dit wel op tijd, want het duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Bekijk hier het overzicht.

Bezit je meerdere ondernemingen? Dan kan je deze aan één eHerkenningsmiddel koppelen. Echter, het eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te delen met andere personen. Denk bij het aanvragen hiervan goed na aan wie je de eHerkenning toewijst.

Als er al een eHerkenningsmiddel wordt gebruikt in de organisatie, kan je twee dingen doen 1) een nieuwe eHerkenning niveau 1 aanvragen of 2) nagaan of er intern een beheerder is die jou kan machtigen. Je kunt ook een intermediair machtigen om voor jouw bedrijf te rapporteren in het eLoket. Let op, deze zogenaamde ketenmachtiging is niet bij alle leveranciers mogelijk. Ondanks de machtiging blijf je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van machtiging aan de intermediair hoef je niet op te sturen, RVO kan deze wel opvragen.

Nee. De Informatieplicht neemt het totale elektriciteits- en aardgasverbruik als maatstaf. Als jouw bedrijf hernieuwbare energie opwekt en verbruikt, zoals zonne- of windenergie, dan mag deze niet van het totaalverbruik worden afgetrokken.

Alleen jouw toezichthouder (gemeente of omgevingsdienst) heeft  toegang tot het eLoket van RVO. Met de aangeleverde gegevens kunnen zij hun toezichthoudende taken gericht en effectief uitvoeren. Hun controles zullen zich vooral richten op inrichtingen bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Andere organisaties kunnen niet bij jouw gegevens.

Dan is de kans groot dat jouw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle  maak jij afspraken over hoe jouw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

Nee, na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing

Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo FTN
Partner logo FOCWA
Partner logo NVKT
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo INretail
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo BETA
Partner logo NRK
Partner logo Kartoflex
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo VNHI
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo LTO
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo KVGO
Partner logo NVG
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo DDA
Partner logo VACO
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo BIK
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo MKB Noord
Partner logo FME
Partner logo Nederland ICT
Partner logo Vakcentrum
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo NSO
Partner logo RECRON
Partner logo Modint
Partner logo BOVAG
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo DPG
Partner logo KAVB
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo VOA
Partner logo MKB Limburg
Partner logo Stichting Clok
Partner logo EPV
Partner logo MKB Den Haag
Partner logo Evofenedex
Partner logo OVSV
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo LWV
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo NBOV
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo Detailhandel Nederland

Pin It on Pinterest

Share This